Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 06/12/2020.