Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 01/07/2021.