Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản.

Nhấp vào để xem bảng điểm