Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 29/09/2019.