Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 23/09/2018.