Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 22/09/2019.