Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 21/06/2020.