Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 19/08/2018.