Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 18/10/2020.