Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 17/11/2019.