Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 16/06/2019.