Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 09/08/2020.