Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 05/01/2020.