Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 04/11/2018.