Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 04/08/2019 (Cập nhật 28/08/2019).