Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT trong dạy học ngày 03/06/2018.