Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 27/08/2023
Bảng điểm thí sinh xem tại đây.