Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 26/03/2023.