Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 21/05/2023.