Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 09/07/2023.