Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 27/08/2023 (chính thức)
Bảng điểm thí sinh xem tại đây.