Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 10/12/2023 (chính thức)
Bảng điểm thí sinh xem tại đây.