Loading...
Tin tức 2018-03-23T12:29:15+00:00
Loading...
Xem thêm
2103, 2023

Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT trong dạy học 26/03/2023

By | Tháng Ba 21st, 2023|

Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT trong dạy [...]

2103, 2023

Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT Cơ bản 26/03/2023

By | Tháng Ba 21st, 2023|

Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT Cơ bản [...]

1403, 2023

Thông báo về việc kết thúc nhận đăng ký và việc nhận chuyển ca thi kỳ thi 26/03/2023

By | Tháng Ba 14th, 2023|

Thông báo về việc kết thúc nhận đăng ký và việc nhận [...]

703, 2023

[CẬP NHẬT NGÀY 07/03/2023] Thông báo nhận đăng ký ƯDCNTT Khóa K163

By | Tháng Ba 7th, 2023|

[CẬP NHẬT NGÀY 07/03/2023] THÔNG BÁO NHẬN ĐĂNG KÝ ƯDCNTT KHÓA K163 [...]

Loading...
Xem thêm
401, 2023

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 25/12/2022 (chính thức)

By | Tháng Một 4th, 2023|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày [...]

2612, 2022

Kết quả thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 25/12/2022

By | Tháng Mười Hai 26th, 2022|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học [...]

2111, 2022

Kết quả thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 06/11/2022 (chính thức)

By | Tháng Mười Một 21st, 2022|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày [...]