Loading...
Tin tức 2018-03-23T12:29:15+00:00
Loading...
Xem thêm
3011, 2022

Thông báo về hạn nhận chuyển ca thi kỳ thi 25/12/2022

By | Tháng Mười Một 30th, 2022|

Thông báo về hạn nhận chuyển ca thi kỳ thi 25/12/2022 Các [...]

2111, 2022

Kết quả thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 06/11/2022 (chính thức)

By | Tháng Mười Một 21st, 2022|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày [...]

1411, 2022

[Bổ sung 15/11/2022] Thông báo về lịch dời ngày khai giảng, nghỉ học một số lớp Khóa 161

By | Tháng Mười Một 14th, 2022|

[Bổ sung 15/11/2022] Thông báo về lịch dời ngày khai giảng, nghỉ [...]

1111, 2022

Danh sách chia lớp ƯDCNTT trong dạy học Khóa K161

By | Tháng Mười Một 11th, 2022|

Học viên xem danh sách lớp tại đây.

Loading...
Xem thêm
2111, 2022

Kết quả thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 06/11/2022 (chính thức)

By | Tháng Mười Một 21st, 2022|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày [...]

711, 2022

Kết quả thi Ứng dụng CNTT trong dạy học ngày 06/11/2022

By | Tháng Mười Một 7th, 2022|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT trong dạy học [...]

2809, 2022

Kết quả thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 18/9/2022 (chính thức)

By | Tháng Chín 28th, 2022|

Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày [...]