Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT trong dạy học 25/12/2022

Hướng dẫn thí sinh tải tại đây.

LƯU Ý:

A. GIẤY TỜ CẦN ĐEM THEO:

Giấy tờ tùy thân: Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe. Nếu không có giấy tờ tùy thân, thí sinh không được vào phòng thi.

B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC:

1. Thí sinh chỉ được mang các giấy tờ đã nêu ở mục A vào phòng thiTrung tâm không chịu trách nhiệm khi xảy ra mất tài sản.

2. Thí sinh có mặt trước giờ gọi thí sinh vào phòng thi ít nhất 15 phút.

3. Điểm thi được công bố tại website ttcntt.sgu.edu.vn trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày thi, thí sinh theo dõi thường xuyên.

C. YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19:

Đeo khẩu trang khi vào Trường (không sử dụng khẩu trang vải) và suốt quá trình thi.

2022-12-22T00:52:33+00:00