Thông báo về việc kết thúc nhận đăng ký kì thi 16/06/2019

Kì thi 16/06/2019 sẽ kết thúc nhận thí sinh đăng ký vào 18 giờ 00 ngày thứ bảy 08/06/2019. Thí sinh đã đăng ký online vui lòng đến Phòng ghi danh Trung tâm Công nghệ Thông tin (Kiosk số 2, 04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) đóng tiền trước thời hạn trên để có tên trong danh sách dự thi.

Thí sinh đăng ký dự thi lưu ý:

  • Thông tin dự thi (Số báo danh, giờ thi, phòng thi): Xem tại www.ttcntt.sgu.edu.vn trước ngày thi 02 ngày.
  • Thủ tục dự thi: Xuất trình CMND (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh) để vào phòng thi.

* Không có giấy tờ sẽ không được vào phòng thi.

2019-05-27T15:55:03+00:00