Thông báo về lịch dời ngày khai giảng

  • Lớp ƯDCNTT trong dạy học Sáng chiều Thứ Bảy trực tuyến Lớp 1 – Giảng viên Lý Kiều Hưng: dời ngày khai giảng sang Thứ Bảy 03/06/2023. (Học viên Lớp 1 xem danh sách lớp mình tại đây)

Các lớp còn lại học bình thường.

2023-05-27T11:55:56+00:00