Thông báo về lịch dời ngày khai giảng một số lớp Khóa 162

  • Lớp Ôn tập – Chiều thứ Hai, Tư (Khai giảng 13/02/2023): dời ngày khai giảng sang thứ Hai 06/03/2023.
  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Module 4, 5, 6 – Sáng chiều Chủ Nhật (Khai giảng 12/02/2023): dời ngày khai giảng sang Chủ Nhật 26/02/2023.
2023-02-13T09:06:52+00:00