[Bổ sung 15/11/2022] Thông báo về lịch dời ngày khai giảng, nghỉ học một số lớp Khóa 161

  • Lớp ƯDCNTT trong dạy học – Sáng chiều thứ Bảy: dời ngày khai giảng sang thứ Bảy 19/11/2022.
  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Module 4, 5, 6 – Sáng thứ Tư, Sáu: nghỉ học ngày thứ Sáu 18/11/2022.
2022-11-15T08:27:09+00:00