Thông báo về hạn kết thúc nhận đăng ký kỳ thi 21/5/2023

Hạn chót nhận đăng ký thi tự do ƯDCNTT Cơ bản kỳ thi 21/5/2023 là thứ bảy 13/5/2023.

Tuy nhiên, nếu số lượng thí sinh đăng ký quá đông, kỳ thi có thể kết thúc nhận đăng ký trước hạn.

2023-05-11T10:07:44+00:00