THÔNG BÁO NHẬN ĐĂNG KÝ KHÓA K162

Từ ngày 20/12/2022, Trung tâm Công nghệ thông tin nhận đăng ký khóa K162, ngày thi 26/03/2023.

Liên hệ: Phòng ghi danh (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690

2022-12-20T09:34:54+00:00