THÔNG BÁO NHẬN ĐĂNG KÝ KHÓA K159

Từ ngày 13/7/2022, Trung tâm Công nghệ thông tin nhận đăng ký khóa K159, ngày thi 18/9/2022.

Liên hệ: Phòng ghi danh (04 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM) – Số điện thoại: 028 392 44 690

2022-07-12T19:39:42+00:00