Thông báo kết thúc nhận đăng ký kỳ thi 03/04/2022

Do số lượng thí sinh đã quá đông, từ ngày 22/03/2022, Trung tâm Công nghệ thông tin kết thúc nhận đăng ký kỳ thi 03/04/2022.

Trung tâm chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.

2022-05-18T15:06:48+00:00