Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 06/11/2022 (chính thức).

Nếu muốn xin phúc khảo điểm thực hành, thí sinh vui lòng liên hệ phòng Ghi danh (Số 4 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TP.HCM) chậm nhất 17 giờ 00 ngày 17/11/2022. Mọi phản hồi sau đó Trung tâm sẽ không giải quyết.

2022-11-21T10:13:22+00:00